fbpx

İnme (Felç)

Vücudun bir tarafındaki kol veya bacağında güçsüzlük, uyuşukluk, yüzünde özellikle de ağız köşesinde şekil değişikliği İNME(FELÇ) belirtileridir. Bu durumda hastanın inme geçiriyor olabileceği düşünülmeli ve en hızlı şekilde nöroloji uzmanının çalıştığı bir hastaneye görülmesi, hatta imkan varsa ambulans çağırarak sürenin kısaltılması gerekmektedir. İnme geçiren hastaya tıbbı müdahalenin hızlı yapılması hayati önem taşımaktadır. Çünkü beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur.

Felç geçirirken tedaviye hızlı ulaşabilme, inme sonrası rehabilitasyon ve sosyal yaşamın iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler hastanın sağlığı ve yaşam kalitesi için önemlidir.

İnme(Felç) hastalığında rehabilitasyonun amacı; kişiyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden erişebileceği maksimum bağımsızlık düzeyine eriştirmek ve kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır. Felç rehabilitasyonun da fonksiyonel geri kazanım amaçlanmaktadır. Felçten dolayı kas gücü zayıflamış kasların aktivasyonu, geri bildirimin kuvvetlendirilmesi, koordine paternde olmayan kasların inhibisyonu, koordine paternde performasın geliştirilmesi planlanır. Klasik rehabilitasyon yaklaşımının yanısıra  nörogelişimsel programlarda, primitif refleksler, spastisite inhibisyonu, üst seviye kontrolün fasilite edilmesi amaçlanır. EMG  biofeedback uygulamaları, terapatik egzersizlerin kullanıldığı hasta gruplarında, normalde hastanın hissedemeyeceği fizyolojik olayların gösterilmesi, ölçülmesi ve kontrol edilmesini sağlayarak konvansiyonel egzersizlerin daha verimli ve amaca uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında, motor gelişimi, denge ve koordinasyon eğitimi, yürüme eğitimi, spastisitenin azaltılması, genel relaksasyon sağlanması, mesane ve bağırsak fonksiyon bozukluklarının tedavisi gibi birçok konuda kullanılmaktadır.

EMG-Biofeedback ile hastanın ilgili kaslarından alınan miyoelektrik sinyaller görsel ve işitsel sinyallere dönüştürülerek hastaya geri bildirilir. Böylelikle hastanın motor unit aktivitesinin farkında olması sağlanarak, yapay bir propriosepsiyon oluşturulur. Bu yapay propriosepsiyon ile hastanın parezik kasını aktive etmesi, spastik kasını gevşetmeye çalışarak fonksiyonel hareket paternlerini yeniden elde etmesi sağlanır. Böylece felçli hasta olabilecek en fonksiyonel hale gelir ve doğala en yakın hareket ve yürüme potansiyeline kavuşur.

Felç hastalarının risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmaları ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması ve sürdürmesinin ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. Okullardan başlamak üzere sebze ve meyveyi yeterince içeren doğru beslenme alışkanlıklarının edindirilmesi, sigara ve alkol kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme, fiziksel aktiviteyi artıracak aktiviteler ve ortamların sağlanması, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıklarının düzenli kontrolü ve uygun tedavisi, obeziteyi önleyecek stratejiler risk faktörlerini azaltmak açısından önemlidir.

 

Sorunlarınız için bizi lütfen arayın.

Tel: 0541 770 11 25

Yada bize mesaj gönderebilirsiniz.