fbpx

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal Hastalıklar

ROMATOİD ARTRİT

Romatoid artrit sistemik seyirli olmakla birlikte esas olarak eklem ve eklem çevresinde hasar yapan bir hastalıktır. Her yaşta başlayabilse de en sık 20-60 yaşları arasında başlar ve kadınlarda daha sık görülür. Toplumun %3-5’ inde Romatoid Faktör(RF) pozitifliği olmasına rağmen hastalık görülme oranı %1’dir.Başlangıç semptomları sistemik veya eklem tutulumu şeklinde olabilir. Yorgunluk, halsizlik, yaygın hareket sistemi ağrıları gibi bulgularla başlayabilir. Sabah sertliği ilk bulgu olabilir. Romatoid artritte sabah sertliği 1 saat kadar sürebilir. Romatoid artritte en sık ve en karakteristik değişiklikler ellerde meydana gelir. Başlangıçta PIF(Proksimal interfalangeal eklem),MKF(Metakarpofalangeal eklem) ve el bileklerinde şişme görülebilir. Genelde bilateral ve simetrik tutulum görülür. Romatoid artritte dirsek, omuz, servikal omurga, Temparomandibuler eklem(çene eklemi), kalça ve diz tutulumları görülebilmektedir.

Romatoid artritin tedavisinde ana amaç inflamasyonun azaltılmasıdır. Çünkü eklemde sinovyal yüzlerin inflamasyonu ağrı, şişlik, eklem sertliği, hareket kısıtlılığı ve eklem deformitesine yol açar. Romatoid artrit tutulumlarının akut döneminde eklemi fonksiyonel pozisyonda dinlendirmek önemlidir. Uygun medikal tedavinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının faydası büyüktür.

Fizik tedavi programlanırken; eklem hareket açıklığını korumak, kas atrofisini geciktirmek veya önlemek, oluşabilecek eklem deformitelerini engellemek, yeterli istirahati sağlamak ve ağrıyı azaltmak amaçlanır.

SERONEGATİF SPONDİLOARTRİTLER

Seronegatif spondiloartritler;

  • Ankilozan spondilit,
  • Psöriatik artirt,
  • Reaktif artrit,
  • Reiter sendromu,
  • Enteropatik spondilitler olarak sınıflandırılır.

 

Seronegatif spondiloartritlerin ortak özellikleri;

  • Sakroiliak eklem tutulumu,
  • Periferik inflamatuar artropati,
  • Romatoid faktör negatifliği,
  • Patolojik değişikliklerin eklem tutulumundan çok entezis bölgelerinde  (bağların kemiğe yapışma yerinde) toplanması; göz, aort kapağı, akciğerde ve ciltte gibi eklem dışı organ tutulumları yapması,
  • Ailesel yatkınlığın olmasıdır.

 

Seronegatif spondiloartropati grubu hastalıkların uygun medikal tedavisinin düzenlenmesinin yanında;

fizik tedavi ve rehabilitasyon  uygulamaları çok faydalıdır. Rehabilitasyon programında; eklem hareket açıklığı egzersizleri, hareket kısıtlılığını önlemeye veya geri döndürmeye yönelik çalışmalar, kas gücünü korumayı ve atrofiyi önlemeyi amaçlayan dirençli aktif kas çalışmaları ve solunum egzersizleri yapılır. Egzersizden önce hastanın toleransını arttırmak ve germe egzersizlerinin daha etkili olabilmesini sağlamak amacıyla hot-pack, infraruj uygulamaları ve derin ısıtıcılar kullanılır. Özellikle ultrason kas spazmını çözmede ve ağrıyı azaltmada etkilidir.

Romatoid artritte, seronegatif spondiloartropatilerde ve romatizmal tüm hastalıklarda sağlıklı beslenme çok önemlidir. Lifler bakımından zengin, şeker, et, rafineri karbonhidratların ve doymuş yağların az yer aldığı; Akdeniz tipi beslenme tarzı önerilmektedir. Bu tip beslenme tarzı inflamasyonu azaltacağından, hastalığın ve atakların şiddetini,sıklığını azaltabilir. İnflamasyonu azaltan besin takviyelerinin de faydası vardır. Ayrıca inflamasyonun kontrolünde NÖRALTERAPİ, OZON TEDAVİSİ gibi Tamamlayıcı tıp yöntemleri de çok faydalıdır.

Sorunlarınız için bizi lütfen arayın.

Tel: 0541 770 11 25

Yada bize mesaj gönderebilirsiniz.