fbpx

GAPS

Sağlığımız bağırsak floramızın sağlıklı olmasına bağlıdır. Çünkü sağlıklı bağırsak florasındaki mikroorganizmalar bedenimizi dışarıdan alınan patojenler, kimyasallar, toksinlerden koruyan fiziksel bir bariyer olmanın yanısıra bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Sekratuar (Salgısal) Ig A’ nın salgılanması, lenfositlerin , fagositlerin düzgün çalışması, interferonların ,sitokinlerin ve daha pek çok aktif bağışıklık tepkisi sağlıklı bağırsak florası ile mümkündür.

GAPS Tedavisi; Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.

GAPS hastalarına uygunlanan beslenme programında; patojen bakterileri ve mantarları besleyen, nörotoksin üreten yiyecekler, işlenmiş gıdalar tamamen diyetten çıkarılır. Dost bakteri adını verdiğimiz probiyotik desteği sağlayan fermente yiyecekler ve probiyotik destekleri ise diyetin vazgeçilmezlerindendir.

İnsanların bağırsağında bulunan en önemli yararlı mikroorganizmalar Lactobacilli, bifidobacteria ve acidophilicus’tur. Bunun yanı sıra bağırsak florasının içinde bulunan fizyolojik ortamlarda zararsız ancak disbiyotik şartlarda gücü ele geçirince, patojen hale geçmek suretiyle zararlı olabilecek kapasiteye sahip Candida albicans, Clostridia, Escherichia coli, Streptokoklar, Pseudomonaslar ve Bakteroidesler vardır. Bu nedenle bağırsak florasındaki mikroorganizmaların birbiriyle olan oransal değerlerinin ve yararlı floranın korunması çok önemlidir.

Sağlıksız ve dengesiz özellikle şeker ve rafineri karbonhidrat ağırlıklı beslenme, aşırı stres , yeterince su içmemek, ağız ve diş sağlığının bozuk olması, ilaçlar özellikle antibiyotik, kortizon kullanımı gibi sebepler bağırsak florasını bozar. Bağırsak hasarlı ve sızıntılı hale gelir.Sağlıklı olmayan bağırsakta sindirim ve emilim de sağlıklı olmaz ve önemli vitaminler, mineraller, temel yağlar, aminoasitlerin eksiklikler görülür. Yeterince sindirilememiş yiyecekler bağırsağın sızıntılı hasar görmüş epitelinden sürekli geçer ve besin allerjileri gelişir.

Fırsatçı mayaların, Candida’ nın aşırı çoğaldığı florada Candida glikozu ele geçirir. Candida şeker ve rafineri karbonhidratlarla büyür ve glikozuetonole ve yan ürünü asetaldehide çevirir. Alkol ve asetaldehid, B6 vitamini gibi vücuttaki pek çok vitamini, besini ve proteini işlevsiz hale getirir. Asetaldehidin yapısını değiştirdiği proteinleri yok etmek için bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar vücutta benzer yapıya sahip proteinlere saldırır. Bu da pek çok immun sistem hastalığının, allerjilerin, romatizmal hastalıkların tetiklenmesi demektir.Ayrıca asetaldehid tiroit bezi yeterince hormon üretse de çalışma alanlarını işgal ederek tiroit yetersizliğinin temel belirtileri olan cansızlık, yorgunluk, kiloalma, bağışıklığın zayıflaması ve depresyona sebep olur. Yeterince seratoninin de salgılanamamasını düşünürsek sağlıksız bağırsak florasıyla depresyon kaçınılmazdır.

Günümüzde şekerin, rafineri gıdaların tüketilmesi, su yerine yüksek şeker, katkı maddesi ve kimyasallar içeren sıvıların içilmesi; toksik, kimyasal ve elektomanyetik kirlenmenin artmasıyla bağırsak florası pek çok insanda bozulmuş ve hastalıklar adeta salgın haline gelmiştir. Erişkinlerde obesite ,depresyon, fibromiyalji, romatizmal hastalıklar,migren, MS gibi nörolojik hastalıkların; çocuklarda allerjilerin, astımın, obesitenin, dikkat eksikliği-hiperaktivite, otizm, disleksi, öğrenme güçlüklerinin giderek artması dikkat çekicidir. GAPS Beslenme programı, kısa bir zamanda bağırsak hasarını giderdiği ve böylece sızıntıları engellediği için; sindirilmemiş yiyeceklerin, toksinlerin, ağır metallerin kana geçişini durdurur. Bu durumun sonucu olarak hem beynin, hem de tüm doku ve organların toksinlenmesi ortadan kalkacağı için; diyetten kısa bir süre sonra psikiyatrik ve fizyolojik semptomlar da ortadan kalkacaktır.. Çünkü;sızıntılı bağırsak duvarı iyileşerek, beyni ve tüm bedeni zehirleyen toksin geçişi durur. Semptomlar ortadan kalksa bile, bakteri dengesinin sağlanması ve tedavinin tamamlanması için GAPS sağlıklı beslenme programına devam edilir. Hastaya GAPS sağlıklı beslenme hayat tarzı olarak benimsetilir.Çünkü bağırsakların sağlıklı olması bedenin sağlıklı olmasını sağlamaktadır ve kişi sağlığına kavuştuktan sonra bu sağlık durumunu tekrar yanlış şeyler yiyerek bozmanın anlamı yoktur.

Bağırsakların besinlerin sindirimi, mineral ve vitaminlerin emilmesi, ağır metaller gibi toksinler için bariyer olması yanında pek çok hormon üretme fonksiyonları vardır. Bunların içinde en önemlilerinden birisi kendimizi mutlu ve iyi hissetmemizi sağlayan serotonindir ve bilimsel çalışmalarda en fazla bağırsaklar tarafından salgılandığı ispat edilmiştir. Sağlıklı bağırsak florası dışarıdan aldığımız pek çok toksini, histamini, ağır metalleri şelasyon yaparak yani etkisizleştirerek vücuttan atar. Ayrıca besinlerin sindirilmesi , gerekli mineral ve vitaminlerin emilebilmesi için de bağırsak florasının sağlıklı olması çok önemlidir.

Sağlıksız bağırsak florası en çok buğday, çavdarda bulunan glüteni; süt ve süt ürünlerinde bulunan kazeini sindiremez.

Gluten glüteno morfine, kazein kazeino morfine dönüşür ve kan beyin bariyerini geçip tıpkı morfin veya eroin gibi beynin bazı bölgelerinin işlevini engeller. Dikkat dağınıklığı-hiperaktivite bozukluğunda, yaygın gelişimsel bozukluğun ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda nörolojik gelişimlerinin engeli ve bu çocukların ergenlik ve ileriki yaşlarında madde bağımlılığına olan yatkınlıkları bu bakış açısıyla anlaşılabilinir.

Sağlıksız beslenme ile hastalanır, sağlıklı besleme ile tekrar sağlığımıza kavuşuruz.Bu yüzden hastalıklara özel tedavi ve rehabilitasyonlarının yanısıra beslenmenin düzenlenmesi çok önemlidir.

Sorunlarınız için bizi lütfen arayın.

Tel: 0541 770 11 25

Yada bize mesaj gönderebilirsiniz.